top of page

Om oss

Bergfruene Advokatselskab har som målsetning å være et modig og faglig godt forankret advokatkontor. Bergfruene våger å ta de prinsipielle sakene. Vi tar saker både på vegne av den enkelte som opplever urett eller myndighetsmisbruk og på vegne av interesseorganisasjoner som verner verdier som er under press. Verdier som rimelighet og rettferdighet er viktige for Bergfruene.

Bergfruene tror at alle, både folk og dyr, har rett til et godt og rikt liv, i pakt med naturen og i samkvem med andre.

Det å være advokat handler om langt mer enn å gi juridisk råd. Det handler om å være en støttespiller gjennom utfordrende perioder. Advokaten skal yte rettshjelp, men den skal også bistå med å få oversikt og klarhet i hvilke handlingsalternativer som finnes. Vårt mål er å yte aktiv, engasjert og ærlig juridisk bistand.

bottom of page