top of page

Bergfruene yter bistand innen følgende fagområder

Arbeidsrett

Oppsigelse

Diskriminering på arbeidsplassen

Fast eiendoms rettsforhold

Sameie/Sameieavtaler

Rettigheter i fast eiendom

Tvister med offentlige instanser 

Andelslandbruk

Prinsipielle spørsmål

Krav om installering av digital strømmåler

Krav om tilkobling til kommunalt vann

Ytringsfrihet

Bevegelsesfrihet

Nasjonal selvbestemmelsesrett 

Naturrett

Privatrett

Ektefelle- og arveskifter

Barnefordeling

Barnebortføring

Fremtidsfullmakter

Samboeravtaler

Gavebrev

Erstatningsrett

Ektefelle- og arveskifter

Barnefordeling

Barnebortføring

Fremtidsfullmakter

Samboeravtaler

Gavebrev

Privatrett

Legemiddelskader

Myndighetsmisbruk

Kun unntaksvis påtar vi oss oppdrag innen strafferett, barnevernsrett og psykisk helsevern.

bottom of page