top of page

Bergfruene Advokatselskab AS

 Sannhet, Integritet og Fremskritt

Det å være advokat handler om langt mer enn å gi juridisk råd. Det handler om å være en støttespiller gjennom utfordrende perioder. Advokaten skal yte rettshjelp, men den skal også bistå med å få oversikt og klarhet i hvilke handlingsalternativer som finnes. Vårt mål er å yte aktiv, engasjert og ærlig juridisk bistand.

Bergfruene Advokatselskab AS

Client 3

"Verdier som rimelighet og rettferdighet er viktige for Bergfruene. Bergfruene tror at alle, både folk og dyr, har rett til et godt og rikt liv, i pakt med naturen og i samkvem med andre."

Client 3

"Bergfruene tar saker andre ikke tør å ta. Vi setter den personlige integritet høyt og våger å jobbe med prinspippsaker"

Court

Veien videre

Vi tar imot korte telefonhenvendelser og/eller e-postforespørsler for en foreløpig avklaring av om oppdraget er noe vi har anledning til å bistå med. Dette koster ikke noe.

Klikk her for mer info 

bottom of page